CÔNG NGHỆ

Thay đổi lớn trên UAV cảm tử Geran-2

Geran-2 là tên gọi được Nga đặt cho phiên bản nội địa hóa UAV cảm tử Shahed-136 của Iran.