ĐỜI SỐNG

Lý do nhiều hãng hàng không cấm phi công để râu

Nhiều hãng hàng không cấm các phi công nam để râu khi làm nhiệm vụ. Tại sao lại như vậy?