KINH TẾ

Giá nông sản 15/7: Cà phê tăng kỷ lục, lúa gạo đi ngang

Cà phê có giá neo cao ở mức kỷ lục, hướng đến vùng đỉnh 130.000 đồng/kg, lúa gạo đi ngang duy trì ổn định, cao su 2 sàn cùng giảm, hồ tiêu tiếp tục giảm nhẹ.