KINH TẾ

Vì sao công ty của diễn viên hài Thu Trang bị kiện?

Công ty của diễn viên hài Thu Trang bị Công ty Bảo Trinh kiện do trì hoãn hoàn trả vốn góp và phân chia lợi nhuận làm phim "Dân chơi không sợ con rơi".