KINH TẾ

Tp.HCM: Cục QLTT thu nộp ngân sách hơn 9 tỷ đồng trong tháng 2

Chỉ tính trong tháng 2/2024, Cục QLTT Tp.HCM tiến hành kiểm tra 863 vụ, trong đó có 388 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 9 tỷ đồng.