Tin mới

Công nghệ “thay đổi cuộc chơi” giúp loại bỏ mối phiền toái lớn nhất của điện gió ngoài khơi

Thành công trong việc triển khai công nghệ đóng cọc mới tại dự án ở Đức đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành điện gió ngoài khơi.