Tin mới

Cứu bệnh nhân tự tử, một bảo vệ bệnh viện rơi lầu tử vong

Trong quá trình ngăn cản bệnh nhân có ý định tự tử, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện không may ngã từ tầng 7 xuống tầng 3 tòa nhà tử vong. Sau đó, bệnh nhân cũng rơi xuống đất tử vong